Organogram van de pastorale eenheid

organigram

 

 Het organogram geeft weer hoe de werking en structuur binnen de pastorale eenheid is opgebouwd.

Het is geen hiërarchisch overzicht maar illustreert de verschillende verbanden. De geloofskernen worden gevormd door alle “groepen" binnen onze pastorale eenheid die mee betrokken zijn in de pastorale werking.

Dit zijn in eerste instantie de natuurlijk de parochiegemeenschappen zelf maar ook de scholen, de woonzorgcentra en de diverse verenigingen. De parochies werkten lokaal al nauw samen binnen een structuur van federaties.

Zo hadden we :

  • federatie Nijlen (voor Nijlen, Bevel en Kessel)
  • federatie Berlaar (voor Berlaar, Berlaar-Heikant en Gestel).

Beide federaties krijgen een andere benaming binnen de pastorale eenheid; het worden plaatselijke kerngroepen.
De kerngroep van Nijlen kreeg de benaming “plaatselijke kerngroep Noord”. Berlaar wordt “plaatselijke kerngroep Zuid”.

Het begrip “pastorale éénheid” omvat “pastoraal” en “éénheid”.

In een pastorale eenheid is “éénheid” onontbeerlijk.

Die éénheid komt er niet meteen en niet vanzelf. Het is een groeiproces.

Met de vorming van onze pastorale eenheid Sint-Salvator hebben we ons dan ook geëngageerd om blijvend te streven naar meer éénheid.

Dit valt onder de noemer “gemeenschapsopbouw”.

Bij andere pastorale eenheden wordt een afzonderlijke werkgroep belast met de taak om die gemeenschapsopbouw te ondersteunen en realiseren.

Binnen onze pastorale eenheid zijn we van oordeel dat deze taak is weggelegd voor alle betrokkenen.De pastorale taak van een pastorale eenheid is en blijft de basisopdracht van het christelijk kerk-zijn en het “kerk vormen” in de drie basisdomeinen:

  •     diaconie en solidariteit
  •     catechese en verkondiging
  •     liturgie en gebed

Voor elk van deze drie domeinen is een werkgroep samengesteld
die vanuit een eigen visie en missie het pastorale werk coördineert en uitwerkt.

Een vierde werkgroep tenslotte ondersteunt de werking van de pastorale eenheid
voor wat betreft het beheer van financiële en materiële middelen.

Het team draagt de verantwoordelijkheid over de hele pastorale eenheid,
daarin bijgestaan door de bruggenbouwers die werkzaam zijn over alle werkgroepen, kerngroepen en geloofskernen heen.
Zij waken mee over de gemeenschapsopbouw en het welslagen van de pastorale eenheid.

Geert Rynders treedt daarbij op als coördinator.

De hele werking van onze pastorale eenheid wordt ondersteund door een cel secretariaat en een cel communicatie.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren.
Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.